renowacje

Realizujemy następujące rodzaje prac:Prace konserwatorskie przy elewacjach:

- konserwacja elewacji ceglanych
- konserwacja detali architektonicznych z kamienia
- konserwacja zabytkowych wypraw tynkarskich
- konserwacja i rekonstrukcja detali sztukatorskich
- konserwacja i rekonstrukcja detali sztukatorskich
- rewitalizacja obiektów poprzemysłowych

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych i współczesnych:

- roboty ogólnobudowlane
- izolacje przeciwwodne budynków
- prace dekarskie
- prace konstrukcyjne

Prace konserwatorskie we wnętrzach:

- konserwacja
- wyrób i montaż sztukaterii
- prace pozłotnicze
- renowacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej
- konserwacja elementów metaloplastyki
- konserwacja drewna, meble, ramy itd., również pozłotnictwo
- konserwacja kamienia: marmur, alabaster, piaskowiec
- konserwacja cegieł (spoinowanie, scalanie, fugowanie)
- malowanie obrazów: technika olej na płótnie bądź na tekturze

Projekty:

- architektura zieleni: projekty i wykonawstwo
- architektura wnętrz: projekty i wykonawstwo


Przykłady sztukaterii


Gzymsy ozdobne

Rozety

Sztukaterie proste we współczesnych mieszkaniach